0

Uzupełnienie zachowku

Zachowek jest uprawnieniem do żądania określonego świadczenia pieniężnego od spadkobierców.  Głównym celem tej instytucji jest ochrona osób najbliższych spadkodawcy, który powołał do spadku w całości inną osobą niż należ...
Czytaj dalej
0

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym.  → roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testa...
Czytaj dalej
0

Spis inwentarza, a wykaz inwentarza – różnice

 Spis inwentarza – dokonywany przez komornika, → zmierza do ustalenia składu i wartości całego spadku ( wszystkie pasywa, aktywa ), → zmierza do ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, → spad...
Czytaj dalej
0

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną spadkobiercy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie może być również złożone w sądzie spadku w toku postęp...
Czytaj dalej