# Bez kategorii

Zapis windykacyjny, a masa spadkowa

Przedmiotem zapisu windykacyjnego nie mogą być te składniki majątku spadkodawcy, które są niedziedziczne, choćby nawet były zbywalne; prawa zmarłego, które są ściśle związane z jego osobą oraz te które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami .

 Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być :

-rzecz oznaczona co do tożsamości → dotyczy zarówno ruchomości jak i nieruchomości, warto dodać, że przedmiotem zapisu windykacyjnego nie mogą być świadczenia pieniężne (bo tu zapis zwykły), ale konkretne znaki pieniężne albo pieniądze złożone w sejfie mogą,

 -zbywalne prawo majątkowe np. własność, użytkowanie wieczyste, prawa autorskie i prawa pokrewne, obligacje

 -przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

 -ustanowienia na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności

 Rzecz będąca przedmiotem zapisu windykacyjnego musi należeć do spadkodawcy w chwili otwarcia spadku, natomiast nie musi należeć do niego w chwili sporządzenia testamentu .

 Spadkodawca może powołać jednego lub kilku zapisobierców windykacyjnych. Jeżeli zapisobiercą windykacyjnym jest jeden ze spadkobierców nabywa on spadek jak również nabywa przedmiot zapisu windykacyjnego .

 Zapis windykacyjny jednego przedmiotu może być ustanowiony na rzecz jednej lub kilku osób, jeżeli testator nie określił ich udziałów to nabywają oni przedmiot zapisu w częściach równych .

 Zapis windykacyjny nie wchodzi w skład spadku, jednak pozycja zapisobiercy jest w wielu punktach jest podobna do pozycji spadkobiercy, ponosi on odpowiedzialność za długi spadkowe.

 Spadkodawca może ustanowić nawet zapisy windykacyjne, które obejmą cały jego majątek- w takim wypadku spadek będzie pusty .