# Bez kategorii

Uzupełnienie zachowku

Zachowek jest uprawnieniem do żądania określonego świadczenia pieniężnego od spadkobierców.  Głównym celem tej instytucji jest ochrona osób najbliższych spadkodawcy, który powołał do spadku w całości inną osobą niż należącą do najbliższej rodziny.

Kto jest uprawniony do zachowku?

→  zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)

→ małżonek,

→ rodzice spadkodawcy,

→ osoby, które co prawda zostały powołane do spadku, ale ich udziały w spadku są mniejsze niż te które otrzymaliby jako zachowek ( np. ze względu na darowizny jakich dokonał spadkodawca za życia ) , w takim wypadku mogą one dochodzić wyrównania udziału spadkowego do wysokości równej zachowku, czyli mogą dochodzić uzupełnienia zachowku

Kiedy może dojść do uzupełnienia zachowku ?

O powstaniu roszczenia o uzupełnienie w pieniądzu zachowku po stronie uprawnionej do zachowku  rozstrzyga to, czy uprawniony otrzymał w całości należny mu zachowek w postaci zapisu, powołania do spadku czy darowizny na jego rzecz.

Jeżeli otrzymał, roszczenie o zachowek nie przysługuje mu.

Jeżeli nie otrzymał, roszczenie o zachowek przysługuje mu, nawet jeżeli został powołany do spadku, czy to przez testament, czy z ustawy.

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika → „Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”