# Bez kategorii

Dowiedziałeś się, że masz odziedziczyć spadek z długami? Co robić?

Spadkobierca ustawowy może jeszcze za życia spadkodawcy, przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to umowa, w której potencjalny spadkobierca zrzeka się dziedziczenia spadku po swoim spadkodawcy. Jeżeli nie umówiono się inaczej zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje także zstępnych zrzekającego się .

Zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutki prawne w chwili śmierci spadkodawcy, wtedy toteż następuje otwarcie spadku.. Zrzekający się lub jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Taka umowa jest najlepszym sposobem wyłączenia odpowiedzialności za długi spadkowe . Może być ona zawarta w każdej chwili za życia spadkodawcy.

Drugim sposobem jest odrzucenie spadku po śmierci spadkodawcy.  Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.