# Bez kategorii

Odpowiedzialność za długi spadkowe po przyjęciu spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym majątkiem, swoim osobistym oraz spadkowym, bez ograniczeń.

Nieograniczona odpowiedzialność spadkobiercy występuje, gdy :

  • złożył on wyraźne oświadczenie, że przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności,
  • nie złożył on żadnego oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia informacji, że został spadkobiercą ( od chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania, czyli czy został spadkobiercą na podstawie pozostawionego przez zmarłego testamentu, czy na podstawie ustawy )

Odpowiedzialność spadkobiercy nie odnosi się do zobowiązań ściśle związanych z osobą spadkodawcy np. jeżeli przed śmiercią spadkodawca zobowiązał się w stosunku do innej osoby, że namaluje obraz, spadkobierca nie ma obowiązku ponosić odpowiedzialności za niewykonanie tego zobowiązania.

W skład długów spadkowych, wchodzą te, które spadkodawca zaciągnął za życia ale również te powstałe po jego śmierci np. koszty pogrzebu.