# Bez kategorii

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Zobacz, na czym polega

Otrzymałeś spadek i boisz się długów? Do roku 2015 w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule swego powołania. Dziś nie musisz składać oświadczenia o przyjęciu w tej formie spadku, ponieważ w braku tej aktywności z twojej strony, przepisy prawa spadkowego automatycznie normują kwestię na twoją korzyść, czyli w przypadku „milczącej” (biernej) zgody na przyjęcie spadku dziedziczysz z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza ograniczenie twojej odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości spadku.

Zasada ograniczenia odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza nie ma zastosowania w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie (nieruchomości obciążone hipoteką zostaną wyłączone z masy spadkowej). Wierzyciel hipoteczny w sytuacji, w której dług spadkodawcy nie byłby spłacany może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi danej nieruchomości i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z kosztem sporządzenia spisu inwentarza. Od spadkobierców zależy czy dokonają prywatnego spisu czy opłacą komornika sądowego, który spis sporządzi.