# Bez kategorii

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Zgodnie z treścią art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Wobec powyższego ustawodawcy znane są następujące sposoby przyjęcia spadku: bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (tzw. przyjęcie proste) oraz z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza). Spadkobierca może również odrzucić spadek. W każdym z trzech wyżej wymienionych wariantów w sposób odmienny kształtuje się odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe.

Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe oznacza, iż spadkobierca przyjmuje spadek w całości – ze wszystkimi uprawnieniami i zobowiązaniami. Proste przyjęcie spadku oznacza, iż spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia, tzn. będzie musiał je spłacić w pełnej wysokości

Przykład:

Do masy spadkowej po zmarłej Janinie Kowalskiej należą prawo własności nieruchomości gruntowej o wartości 100 000 zł, prawo własności ruchomości – pojazdu mechanicznego (samochód osobowy) o wartości 50 000 zł oraz zobowiązanie kredytowe w wysokości 120 000 zł i 60 000 zł. Jedyna córka przyjęła spadek wprost co oznacza, że nabyła prawa o wartości 150 000 zł oraz zobowiązania o wartości 180 000 zł.

W przypadku przyjęcia prostego może dojść do sytuacji, że odziedziczone długi przekroczą wartość spadku i jako spadkobiercy będziemy musieli je spłacać z własnego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to nic innego, jak ograniczenie swojej odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości spadku.

Przykład:

Do masy spadkowej po zmarłej Janinie Kowalskiej należą prawo własności nieruchomości gruntowej o wartości 100 000 zł, prawo własności ruchomości – pojazdu mechanicznego (samochód osobowy) o wartości 50 000 zł oraz zobowiązanie kredytowe w wysokości 120 000 zł i 60 000 zł. Jedyna córka przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, iż jej odpowiedzialność z długi spadkowe jest ograniczona do kwoty 150 000 zł.

Jeśli spadkobierca spadek odrzuci spadek wówczas nie dochodzi do dziedziczenia, a tym samym nie odpowiada za długi spadkowe(spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku po spadkodawcy). Zgodnie z treścią art. 1020 kc spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Na zakończenie wspomnieć należy, iż oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W praktyce ten termin liczymy co do zasady od chwili powzięcia przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z kancelarią.