# Bez kategorii

Zachowek – czy i w jaki sposób można pozbawić uprawnionych prawa do niego?

Czasem okazuje się, że nie każda uznawana przez prawo jako bliska osoba, utrzymuje z nami poprawne kontakty.  Normalną w takiej sytuacji jest niechęć przyszłego spadkodawcy do „przekazania” po śmierci spadku takiej rodzinie. Niestety nie każdy wie, że nie wystarczy pominąć taką osobę w ważnym testamencie. Można oczywiście tak uczynić, jednak taki członek rodziny i tak będzie uprawniony do zachowku

W polskim prawie spadkowym istnieje jednak instytucja wydziedziczeni czyli pozbawienia prawa nawet do zachowku. Aby móc kogoś skutecznie wydziedziczyć należy sprawdzić czy faktycznie istnieją ku temu przesłanki.

Polski ustawodawca w kodeksie cywilnym wskazuje, że wydziedziczyć można osobę która jest uprawniona do zachowku i:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Ważną kwestią jest też fakt, że skuteczność wydziedziczenia zależy też od ważności testamentu.