0

Zachowek – ABC prawa spadkowego

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Ujmując to prościej, zachowek s...
Czytaj dalej
0

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym.  → roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testa...
Czytaj dalej
0

Jak zatrzymać zachowek?

Prawo do zachowku nie jest bezwzględne i spadkodawca może skutecznie pozbawić daną osobę tego prawa (przez wydziedziczenie). Wydziedziczenie może nastąpić w trzech szeroko określonych sytuacji, gdy uprawniony do zachowku...
Czytaj dalej