2

Zapis zwykły – część 2

Co może być przedmiotem zapisu zwykłego? Przedmiot zapisu zwykłego musi być ściśle określony w testamencie przez spadkodawcę. Przedmiotem zapisu zwykłego może być każde świadczenie majątkowe, które może być przedmiotem z...
Czytaj dalej