0

Zachowek – ABC prawa spadkowego

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Ujmując to prościej, zachowek s...
Czytaj dalej