1

Zapis windykacyjny, a masa spadkowa

Przedmiotem zapisu windykacyjnego nie mogą być te składniki majątku spadkodawcy, które są niedziedziczne, choćby nawet były zbywalne; prawa zmarłego, które są ściśle związane z jego osobą oraz te które z chwilą jego śmie...
Czytaj dalej
0

Niegodność dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ? jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testa...
Czytaj dalej
0

Uzupełnienie zachowku

Zachowek jest uprawnieniem do żądania określonego świadczenia pieniężnego od spadkobierców.  Głównym celem tej instytucji jest ochrona osób najbliższych spadkodawcy, który powołał do spadku w całości inną osobą niż należ...
Czytaj dalej
0

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym.  → roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testa...
Czytaj dalej
0

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną spadkobiercy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie może być również złożone w sądzie spadku w toku postęp...
Czytaj dalej