# Bez kategorii

ZMIANY W DZIEDZICZENIU

Zmiany w prawie spadkowym mają pomóc dostosować prawo spadkowe do faktycznych relacji w rodzinie.

– brak będzie obowiązku długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci, co będzie skutkowało znacznym przyśpieszeniem postępowania spadkowego.

– Krąg spadkobiorców zostanie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych, czyli potomków.

– z dziedziczenia zostaną wykluczone osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową.

– termin sześciu miesięcy, w którym spadkobiorca, będzie mógł złożyć oświadczenie w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, będzie zawieszony w sytuacji, w której złożenie takiego oświadczenia będzie wymagało zezwolenia sądu opiekuńczego.