# Bez kategorii

SUBSTRAT ZACHOWKU, CZYLI JAK WŁAŚCIWIE LICZYĆ ZACHOWEK? – ABC PRAWA SPADKOWEGO

Substrat zachowku to czysta wartość spadku powiększoną o wartość darowizn podlegających zaliczeniu na podstawie art. 993  i następnych kodeksu cywilnego.

Jak obliczyć czystą wartość spadku ?

→ od aktywów ( czyli czegoś co ma wartość materialną) spadku należy odjąć wartość długów spadkowych (np. kredyty, pożyczki jakie pozaciągał spadkodawca), nie uwzględniając jednak  po stronie długów zapisów zwykłych ( jest to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na spadkobiercę  obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby) i poleceń (czyli obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem) .

→ w zasadzie doliczeniu podlegają wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę

Wyjątki od powyższej zasady:

  • drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych (np. prezenty urodzinowe), bez względu na osobę obdarowanego i czas dokonania czynności prawnej,
  • darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, dokonanych przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku,
  • darowizny uczynione przed spadkodawcę w czasie, kiedy spadkodawca nie miał jeszcze zstępnych ( chyba, że darowiznę uczyniono na mniej niż 300 dni przed urodzeniem zstępnego)- przy obliczaniu zachowku dla zstępnych,
  • darowizny dokonane przed zawarciem małżeństwa- przy obliczaniu zachowku dla małżeństwa