# Bez kategorii

W spadku dla małoletniego są same długi? Sprawdź, co musisz zrobić aby doprowadzić do odrzucenia spadku przez dziecko

Odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a to oznacza, że jako rodzic musisz uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, aby tej czynności dokonać. Z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka musisz udać się do sądu rejonowego w którego okręgu mieszka dziecko (właściwym jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego). Wnioskodawcą pisma możesz być z małżonkiem lub samemu, ale i tak na okoliczność w sprawie odrzucenia spadku drugi z rodziców musi zostać wysłuchany.

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. W sytuacji, w której spadek obejmuje same długi jest proste. Oczywiście pamiętaj, aby wniosek opłacić. Wniosek o na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka podlega opłacie stałej i wynosi 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Kiedy postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, zapobiegawczo złóż oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka do sądu spadku, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy. W sądzie rodzinnym możesz uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że Twoja sprawa jest w toku i załączyć to zaświadczenie do oświadczenia o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Powyższa czynność przerwie bieg 6-miesięcznego terminu do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.