0
# Bez kategorii

Niegodność dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ? jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testa...
Czytaj dalej