0
# Bez kategorii

Uzupełnienie zachowku

Zachowek jest uprawnieniem do żądania określonego świadczenia pieniężnego od spadkobierców.  Głównym celem tej instytucji jest ochrona osób najbliższych spadkodawcy, który powołał do spadku w całości inną osobą niż należ...
Czytaj dalej
0
# Bez kategorii

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną spadkobiercy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie może być również złożone w sądzie spadku w toku postęp...
Czytaj dalej